25 maj 2014

Rätta mig om jag har fel

Så här i valtider så funderar jag mycket på vad vi behöver för att skapa en bättre Värld. Vem har den bästa politiken, för denna bättre Värld? M a o: "Finns det överhuvud taget något vettigt alternativ att rösta på i alla de stundande valen?

Under mitt grubblande så har jag skissat lite på vad världen skulle behöva för att vridas åt rätt håll (enligt min mening).

Låt oss börja med Pengarna. Pengar är till syvende och sist något som representerar mänskligt arbete, eller egentligen den energi som vi använder i vårt mänskliga arbete. Jo så är det om vi tänker efter! Alla pengar idag skapas genom utlåning av banker. Ja du läste rätt, det är inte länder och regeringar eller deras riksbanker som skapar pengarna längre, utan det är bankerna som skapar dem genom sin utlåning. Det finns visserligen ett litet undantag: De papperspengar och mynt som fortfarande finns i omlopp skapas fortfarande av staterna, men de utgör mindre än 10 procent av alla pengar som flödar i samhället. Huvudparten av pengarna skapas av bankerna ur tomma intet när någon tar ett lån.

Låt oss säga att jag lånar 20 000 kr idag, (då skapas det alltså 20 000 kr ur tomma intet) då måste jag betala tillbaka dem. Och hur får jag tag på 20 000 kr? Jo genom att jobba ca en månad. Visserligen kan jag ju alternativt sälja något i stället, men detta något kommer i så fall att betalas med andra pengar som någon annan i slutänden har arbetat för att få ihop.

Då har vi fastslagit 2 saker om pengar:
1) Pengar skapas av banker ur tomma intet.
2) Pengar representerar energin i mänskligt arbete.

Och nu kommer vi till hur detta hör ihop med min beslutsångest i valtider.

Valen handlar om att välja hur vårt samhälle ska se ut och fungera. Jag skulle vilja ha vissa saker av vårt samhälle. Först och främst vill jag att samhället ska tillhandahålla vård och omsorg åt våra barn, sjuka och gamla. Jag vill att samhället ska utbilda våra barn. Det samhälle som jag vill ha ska också så långt det är möjligt vara självförsörjande och oberoende. Dessutom vill jag att samhället ska skapa lagar om hur vi behandlar varandra, våra medvarelser på Jorden, Jorden självt, samt upprätthåller dessa lagar.

Detta är nog i stort vad jag vill ha av samhället.

Men vi vet alla hur det är med de första punkterna på min önskelista.... Vård, omsorg och skola haltar för "Vi har inte råd" med bättre. Likaså håller svensk matproduktion på att dö ut eftersom våra regler om arbetskraft, miljö, och djurskydd gör produktionen dyrare än i andra länder. Det samma gäller nästan all annan produktion vi har i landet, den outsourcas till länder där det är billigare att producera. Vi har alltså "inte råd" att bli självförsörjande och oberoende. Följden av detta är att vi inte kan skapa några vettiga regler som skyddar arbetarna, djuren och miljön. Eller jo det kan vi, men vad hjälper det när allt produceras under andra regler någon annan stans.

WHAT IF!

Då har jag tänkt lite....

Vad skulle hända om staten (vi) återtog rätten att skapa pengar, och använda dem för att finansiera det samhälle vi önskar oss? Men, invänder kanske någon, var det inte ungefär så tyskarna gjorde under mellankrigstiden med galopperande inflation som följd? Man kan inte skapa pengar ur intet för det leder till inflation. Fast vänta nu här, har vi inte nyss konstaterat att det är just det som bankerna gör idag, och varför leder då inte det till inflation? Tekniken bakom och vad skillnaden är som gör att det inte blir inflation trots bristande täckning vet jag inte något om, måhända handlar det om förtroende för valutan. Men så vitt jag kan se så finns det ingen skillnad på om staten i stället för bankerna skapar pengar ur intet, i detta fallet skulle det dessutom vara så att statens pengar skulle ha en täckning i form av redan utfört arbete i samhällets tjänst.

Rent praktiskt så skulle varje kommun och landsting kunna få en månatlig summa pengar av staten (låt oss kalla det för Lön för att skilja dem från de nuvarande kronorna), relaterat till befolkning. En summa som helt enkelt skulle finansiera månadens arbete inom omsorg, vård och skola, samt inköp av lokalt, regionalt eller nationellt producerade produkter så som skolmat, energi, etc. som kommunen behöver.

Vad skulle hända? Någon som vet något hinder mot att genomföra denna idé? Diskussion önskas.

Jag skulle kunna gissa att den internationella finansvärlden skulle rata vår valuta liksom de gjorde med rubeln som sovjet skapade, men behöver vi den internationella storfinansen?, har den överhuvudtaget något annat syfte och funktion än att suga ut världen och dess befolkning?

Som följd av detta så skulle vi kanske inte kunna köpa den senaste I-phonen, men då undrar jag behöver vi verkligen ständiga uppdateringar av ny teknologi? och kan vi inte i stor utsträckning själva skapa den teknologi vi vill ha (det var inte många år sedan Ericsson var ett av de världsledande företagen i branchen )?

Vad skulle hända om vi lät Kronan finnas kvar oförändrad, skapad av bankerna, vid sidan av den nya statliga valutan (Lönen) och Euron. Alla 3 som gångbara valutor som fungerar i varje sammanhang, skulle det underlätta handeln med omvärlden, eller skulle även Kronan smittas av dåligt förtroende?

Vad skulle hända med sysselsättningen i landet om vi plötsligt hade råd med den personal som vi behöver inom vård, omsorg, skola och om lantbrukets lönsamhet plötsligt ökade? Kanske, skulle vi inte ha så många arbetslösa kvar då?

Men mer om sysselsättning och fördelningspolitik i kommande blogginlägg.

Som sagt diskussion om denna idé och dess följder önskas. =)