26 jan. 2014

Tanken bakom tanken

Javisst, det vi tror på tenderar att bli sant, men enbart om jag verkligen upplever att det ÄR så! Enbart tanken räcker inte, utan det är min Upplevelse som skapar min Verklighet.

Alla dessa människor som vid vissa ofta återkommande tidpunkter blockerar landets förbutiker där Svenska spel har sina ombud, nog önskar de sig pengar och rikedom, själva den ritual som de genomför är en bön om rikedom, men nästa dag utför de samma ritual igen, i 99 fall av 100, ändå "fattigare".

Vad var det som gick fel?

Nog måste en del av spelarna ha läst och hört allt som sagts om attraktionslagen på senare år, att allt du önskar dig ska du få. Men ändå....

Det är nämligen tanken bakom tanken som räknas! Åter till spelarna, varför spelar de? I de allra flesta fallen så gör de det för att de vill ha mer pengar, och varför vill de det? Jo för att de upplever att de har för lite pengar. De känner sig alltså "fattiga" och hur ska de då kunna dra till sig rikedom! Eller ta sjuklingen som får reda på att han kan affirmera sig frisk, föreställ dig att du ligger med den värsta influensa du har upplevt, och sänder ut till universum "Jag är frisk", det blir bara ordbajs långt från din verkliga upplevelse, och omöjligt att tro på.

Nog tror jag på attraktionslagens existens och verkan, men den har blivit en quickfix som syftar till att hjälpa många att tillfredställa sina ansvarslösa egoistiska önskningar. Livet handlar inte om att tänka sig rik eller frisk, jag tror nämligen att vår upplevelse av Livet och Verkligheten har något Viktigt att säga oss, inte enbart att vi tänker fel.

Jag är helt övertygad om att Livet ger mig allt jag behöver, Skaparen har låtit äppleträden och hasselbuskarna växa och bära frukt, men jag måste själv ta ansvar för att Livets Frukter hamnar i min mun. Likaså ger Livet mig alla de upplevelser jag behöver för att lära känna mig själv och mitt Livsmål, men det är mitt ansvar att tolka mina upplevelser, inte "tänka bort dem".

Jag tror inte mitt intellekt om att veta bättre än självaste Livet vad jag behöver, intellektet tror jag har till uppgift att notera och analysera våra upplevelser, inte styra oss, jag låter i stället Livet leda mig och litar på att jag kommer dit jag ska.

23 jan. 2014

Att ha kontroll utan att ha kontroll

Härom dagen så drog jag ett kort ur Oshos tarotlek, jag fick kortet "kontroll". Kontroll är något som för mig ofta känns begränsande och negativt, att försöka att styra och ställa och kontrollera tillvaron är något som oftast är gagnlöst och bara kostar en massa onödig energi. Ju mer vi planerar desto oftare måste vi ändra planerna. Än besvärligare blir det när vi försöker kontrollera andra som korsar vår väg.

Men det finns ett annat närbesläktat ord som för mig lite betyder "att ha kontroll utan att behöva ha kontroll", ordet är "Makt". Jag har funnit att för att jag ska må bra så är det väldigt viktigt att jag känner att jag har Makt över min tillvaro. Jag behöver känna att det är jag som styr även om jag oftast låter Livet komma till mig. Livet kan jag inte styra, men jag vill känna att jag har förmågan och handlingsutrymmet att "svara an" i alla de situationer som Livet ger mig. Liksom jag inte kan styra över väglaget när jag är ute på vägarna så är det ändå jag som för fram bilen, jag svarar an på det väglag och den trafiksituation som Livet ger mig, och jag styr bilen dit jag vill.

Om tanken enbart rymde 5 liter eller om vägarna plötsligt skyltades om så att vissa avfarter var stängda, då skulle jag bli mycket begränsad i min framfart.

För att få Makten i mitt Liv så ser jag till att ha ekonomiska buffertar, jag har valt ett arbete där jag själv styr min arbetstid, och jag strävar efter ett boende som gör mig oberoende både av banker, elbolag, livsmedelskedjor och andra. Jag vill ha Makten att själv ta Ansvaret i mitt Liv i alla lägen.

Att jag vill ha Makten i mitt Liv innebär också att väljer en tro där jag inte underkastar mig någon högre makt. Jag gör mig inte till "offer" för bakterier, virus, energier eller annat. Jag väljer att Tro att det är jag själv som gjort upp min livsplan innan jag kom hit, och att hela Livet tjänar mig för att hjälpa mig att uppfylla den Livsplan som jag gjort upp. Allt jag möter i Livet, vare sig det är människor eller andra levande varelser, sjukdomar, skador eller olika situationer, är Gåvor till mig, Gåvor som hjälper mig att uppfylla Min Livsplan.

Det finns ingen annan som har Makten över Mitt Liv! Jag gör mig inte till Offer för något!

20 jan. 2014

Vad eller vem väntar du på? (av Carola Lind)


Text och bild lånad av Carola Lind

Vad eller vem väntar du på?


Är du också med i klubben "När DET sker kommer jag att agera" ?

Eller är du med i klubben "Jag tar ansvar för mig i varje nu"

Vem, tror du ska komma och göra skillnad i ditt liv?

Vem, håller du andan för och låter bli att leva för?

Vad ska till, menar du för att du ska ta tag i det där som bara ligger där o skräpar?

Vem, menar du ska ta ansvaret för dina processer?

Jag har upplevt och levt i ett samhälle där familjer, grannar och vänner per automatik hjälper varandra och hela tidens finns där för varandra i en gemenskap. För mig, som länge var med i klubben "Kan själv" var det väldigt svårt att tillåta andra komma in och ta över göranden som jag faktiskt skulle kunna klara själv, även om jag brände ut mig på kuppen.

Jag har även levt i ett samhälle där det verkligen inte fanns en enda själ som hjälpte till, om jag ens bad om det.

Idag, i detta landet, Sverige, i detta samhället, vet jag att jag för det första bär ansvaret för vilken klubb jag är med i. Vilket definitivt kan variera, men "Kan själv" - klubben kan faktiskt fara dit pepparn växer och bli där. Jag BEHÖVER inte vara så präktigt duktig längre och det ÄR så skönt att lämna över ansvar till den som frivilligt VILL göra något. Eller som får betalt för att göra saker.

Så vem är det då som ska ta tag i allt som måste göras för att jag ska få en fungerande vardag och ett rikt och lyckligt flöde i mitt liv?

Bara genom att medvetandegöra de olika processerna, genom att sätta namn på vilken klubb jag är med i generellt, kan jag börja omstrukturera mitt liv och mina val.

Jag kan titta på mina förväntningar tex.

Vem är det jag förväntar mig, ska ta ansvar för mina ansvarsområden? Och varför är det så, att jag, tar ansvar för andra människors ansvarsområden som de, definitivt skulle må bättre av att ta hand om själv?

Så, istället för att sitta och vänta på att någon annan ska göra något för dig, eller tvärtom, inte låta någon göra något för dig, försök finna ut, vad VILL du själv ta ansvar för? Vad mår du BRA av att ha tagit ansvar för?

Resten kan ju någon annan som vill, mår bra av eller får betalt för, ta ansvar för så att du kan känna den FRIHET som kommer med att endast ta ansvar för sina egna processer och göra val som gör att jag kan känna mig självständig även om jag har en stark gemenskap.

[Carola Lind]

17 jan. 2014

Fritt tillträde

När jag sträcker ut min hand så får jag din hand i min.

Så Underbart att leva nära dig, att ge och få fritt tillträde till en annan människa.

Vi begränsar inte varandra, i stället ifrågasätter vi de gränser vi har runt oss själva:
Behöver jag en gräns mot dig?

Vi kontrollerar inte varandra, vill jag ha något annorlunda gör jag det själv eller ber om det jag vill ha.

Vi förändrar inte varandra, det är den Du Är! jag Älskar, inte en fantasifigur skapad i min hjärna.

Vi har fritt tillträde till varandras Liv, Kropp, Tanke och Hjärta i all respekt!

Så Underbart att Leva Nära Dig!

14 jan. 2014

Jag är rik

Intellektuellt kan jag lätt se att jag är rik. Jag har en Fantastisk relation med en Underbar Kvinna, jag har en Trygg, vuxen son som fungerar väl socialt, jag har ett jobb som försörjer mig, jag har ett boende och mat på bordet varje dag, jag har en god hälsa. Miljoner eller kanske nästan miljarder människor på vår jord har inget av detta. Så vad har jag att klaga på! Egentligen inget!

Likväl så känner jag mig ofta inte rik för jag lever ofta på marginalerna ekonomiskt. Jag vet att rikedom inte handlar om pengar, men ändå behöver jag en ekonomisk buffert för att känna mig rik, har jag inte det så känner jag mig begränsad och ofri, eller rent av fattig.

Nog vet jag att det är min tanke som föder min känsla, och Tacksamhet för allt det som jag nämde i inledningen, och mer därtill, kan visst få mig att känna mig rik. Men när jag betalar mina räkningar och pengarna tar slut innan kostnaderna är slut, då finns det bara en sak som kan få mig att känna mig rik.

Jsg är så lyckligt lottad att jag har makt över min ekonomi, vi har nästan alltid en del kostnader som vi kan dra ner på, men oftast är det utrymmet begränsat och många kostnader är en följd av tidigare beslut som vi inta kan påverka i brådrasket. Men min stora lycka består i att jag har ett arbete där jag själv bestämmer hur mycket jag jobbar och därmed min inkomst. Jag kan välja att jobba en eller två dagar extra i månaden och se hur ekonomin går i rätt riktning månad för månad.

Då känner jag mig Rik! och kan Njuta fullt ut av alla de Rikedomar som jag besitter

11 jan. 2014

Minnen

Våra minnen spelar oss ständigt spratt. Jag möter dig och mina minnen av tidigare möten får mig att se en upprepning av något som jag redan sett i stället för dig, fast jag kanske vet vem du är så kan jag plötsligt tro att du är någon annan och helt annorlunda.

Jag avskyr när någon vägrar att se den jag är, när någon ikläder mig en annans roll, trotts att jag gång på gång säger vad jag menade, trots att jag gång på gång berättar vem jag är, och trots att minnet av mig borde visa den jag är får jag gå där med någon annans hundhuvud. Osedd!

Kanske är det ofrånkomligt att vi ikläder varandra våra gamla minnen, det är vad hjärnan sysslar med, jämför och försöker stoppa allt vi möter i en box tillsammans med något tidigare upplevt, men vi kan åtminstone se till att "kläderna" är vackra.

Våra minnen finns inte längre, det som hände mig när jag var 5 år, den svartsjuka partnern som jag hade en gång, alla de som enbart värderade prestation... de är sedan länge borta. Men i mitt huvud finns det lagrat på en hårddisk, redo att plocka fram så fort något liknar det minsta. Men enbart så länge jag ger det energi.

Kanske var det inte ens sant? Jag har inte hela bilden, enbart mitt perspektiv, som det var en gång, finns lagrat i minnet. Frågar jag min syster så kanske hon berättar en helt annan historia, ur hennes perspektiv. Båda berättelserna är säkert sanna, men ingen innehåller hela sanningen, utan enbart vår upplevelse.

Egentligen är det inte sant utan enbart en förvrängd skärva av sanningen, helt enkelt ett minne!

Så varför inte göra om mina minnen, ikläda dem vackrare kläder, kanske lika sanna de, och göra mina nya möten vackrare.

Jag ger dem en rosa kant, i stället för att vara 4 år och känna mig i vägen och undanskuffad av min mor, så låter jag henne sätta sig ner och möta mina behov, se mig, där och då. Hur skulle det kännas? jag målar en bild som är vackert och som jag mår bra av.

Plötsligt möter jag andra människor, människor som jag känner förändras, jag förändras i mina möten. Alla jag möter ikläds vackrare kläder liksom jag själv. Alla slipper vi att bära de gamla hundhuvudena.

5 jan. 2014

Vi är guld värda

Vi är som ädla metaller, vad vi gör och hur vi ser ut spelar mindre roll, vi har vårt värde i grunden bara genom att Vara den vi Är!

Ett väl utfört arbete kan höja guldets värde något, men i grunden är det själva råvaran som är värdefull.

Inget kan heller förstöra vårt värde.

Vi är helt enkelt Värdefulla oavsett vad!

2 jan. 2014

Käre son (av Beatrice Håkansson)

Texten lånad av Betrice Håkansson

Käre son, store mästare!

Världen ligger för dina fötter...

Jag önskar av hela mitt hjärta, att du får växa likt ett träd så tryggt stadigt och starkt, med rötter djupt förankrade i jord, som står stadigt i världens storm.
Låt ditt grenverk sträcka sig nyfiket mot det oändliga...

Du Är den viktigaste personen i DITT liv! 
Du äger ansvaret över hela ditt väsen, dina tankar, känslor och handlinga
r!

Du äger makten i ditt liv!

Låt livet bli din stora läromästare!

Allt som kommer till dig, får du av livet som gåva, för att bli vän med ditt innersta väsens längtan efter sig själv.

Skatten, diamanten, sanningen om livet finner du i ditt inre, med alla svar om du bara lyssnar!

Livet handlar om att hitta sig själv, lära känna sig själv, sluta fred med sin innersta längtan efter sig själv...

Lycka till på färden, vackre Mästare!

-Mamma

[Beatrice Håkansson]