2 maj 2013

Ett Kärleksbrev - Kärlek på riktigt

Livet visar mig Kärleksfullt vägen, som alltid, ibland är vägen krokig och jag gör många avstickare till höger och vänster, men till sist kommer jag alltid fram dit jag ska. Att fundera över destinationen är oftast gagnlöst, för hade jag vetat den hade jag antagligen inte tagit ett steg till i den riktningen. Vår väg handlar nämligen (tror jag) om att ta oss närmare och närmare oss själva och för att nå dit måste vi igenom alla våra rädslor, av naturliga skäl kan jag inte själv lista ut en väg som kommer att leda mig igenom dem, för jag vill helt enkelt inte om jag kan slippa. Därför är det så väl ordnat att livet lirkar oss igenom dem.

Jag kommer inte att ha råd att göra något som kostar något nämnvärt i Trollstorp de närmaste månaderna, så jag måste släppa det en tid. Det handlar inte om att ge upp, det handlar bara om att låta det vila, Trollstorp finns ju kvar. I stället ska jag se till att försöka sätta mitt andra hus i säljbart skick och sälja det. Livet leder mig med siffrorna på mina bankkonton.

Därmed kan jag flytta fokus, och jag får ett nytt utgångsläge. 

Älskling, Förälskelse är något som händer oss, men Kärleken är ett val. Vi är inte färdiga med varandra. Jag vill dela mitt liv med dig. Jag vill dela ditt liv med dig. inte bara att vi umgås när vi kan och vill utan så mycket jag förmår vill jag leva ett gemensamt liv, och jag vill vara så delaktig jag kan i ditt liv och hoppas du vill vara så delaktig du kan i mitt liv (det har du varit bra på hittills). Jag vill att vi gör dina drömmar till våra drömmar så långt vi kan. Jag vill att vi gör mina drömmar till våra drömmar så långt vi kan, utan att vi på något vis ger upp det som är vi.

Men vad mera är, jag kan tänka mig att dela dig med flera Kärlekar, Liksom jag måste dela dig med dina barn, och du mig med min son, liksom vi måste dela varandra med varandras vänner, gamla och nya, så vill jag dela dig med alla de människor du behöver i ditt liv, oavsett på vilket sätt du behöver dem. Jag kan till och med tänka mig att dela dig sexuellt med andra människor (om du har behov av det), bara du inte väljer bort mig, bara du inte utesluter mig (så länge vi inte är färdiga med varandra). Vi kan låta varandras olikheter och olika behov berika oss båda.

Jag vet att det är en utmaning både för dig och mig, men för mig är det vad jag vill kalla Kärlek på riktigt: Jag väljer dig på nytt och på nytt oavsett vad, för jag Älskar dig, och Kärlek begränsar inte - Kärleken vidgar!

Vill du?

Din Sigfrid


<3 <3 <3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar