11 nov. 2016

Tillväxtens prisTrump är inte problemet, Erdogan är inte problemet, inte heller Orban, PiS, Jimmi Åkesson eller LePen. Det tror i alla fall inte jag.

Trump eller Clinton... tja vad som kommer att ske nu vet vi inte, men det hade förmodligen inte varit bättre eller sämre med Clinton, för de servar samma system. Faktiskt finns det en liten chans att Trump inte gör det, men det återstår att se.

Visst är det så att med Trump som USAs president, ökar risken att något smäller, eftersom han är så lättkränkt och dessutom inte bryr sig ett skit om vad andra gör eller säger.

Men det är inte där problemet ligger som jag ser det.

Och visst är det oroande med alla högerpopulisters och rasister av olika brunaktiga nyansers framgångar praktiskt taget överallt i västvärlden. För att inte tala om IS och andra terroristers illdåd.

Men jag ser inte heller det som problemet... det är inte pudelns kärna.

Problemet är att vi tillåter människor utnyttja och berika sig på svagare människors bekostnad.

Våra formella (så kallade) ledare har abdikerat och lämnat över makten till finansvärlden, till kapitalet. De saknar praktiskt taget makt eftersom de har frånhänt sig rätten att styra penningpolitiken och skapa pengar. Vilket innebär att de måste se till att skaffa pengar för att finansiera driften av samhället. Det enda sättet de kan skaffa de pengarna är genom beskattning av befolkningen.

Men det finns en liten hake. De rika (de verkliga makthavarna) accepterar inte mer än en mycket ringa beskattning. De skriker så fort det ens pratas om att samhället skulle få ta del av en liten tiondels procent av deras rikedomar. Så där finns inget att hämta.

Då återstår bara att beskatta de svagare och dra ner på samhällsfunktionerna.

Det vi ser är tillväxtens pris.

Vi har ett enda jordklot. Punkt! Vi lever i en begränsad värld, och den enda reella tillvät som finns är den nettoenergi vi får från solen, dvs huvdsakligen de gröna växternas tillväxt då de binder solenergin i materia och växer. Det är även möjligt för oss att i viss mån tillgodogöra oss en liten del  av solenergin genom att använda solceller, vindkraftverk och vattenkraft. Men sen är det slut.

Det är allts en mycket liten tillväxt som ens är möjlig. Men ändå har finansmännen och finanskvinnorna pratat om att vi har växande ekonomier i många av världens länder i åratal.

Hur är det möjligt?

Ja till att börja med så var det vår egen fattig-befolkning och våra egna råvaror som utnyttjades för att möjliggöra de rikas tillväxt. Sedan började vi utnyttja naturresurser och befolkning i våra kolonier runt om i världen. Idag är det främst naturresurser och, befolkningen i bortre Asien, Latinamerika och Asien som utnyttjas som mycket billig arbetskraft, som skapar tillväxten. Natur och människor som vi inte ser trots globaliseringen.

Och ändå räcker inte pengarna till för att bibehålla samhälsfunktionerna.

Resultatet av detta är för det första miljöförstöring runt om i världen. Finns det någon outnyttjad naturresurs som kan skapa ett mervärde någon stans så gräver vi upp den, oavsett vilka skador som uppkommer i och med det.

För det andra så ser vi (dvs oftast ser vi inte dem eftersom vi, och medierna,  väljer att blunda) mängder av arbetare med usla löner och usel arbetsmiljö huvudsakligen i de forna kolonierna och Kina. Många av dem är små barn.

Detta i sin tur leder till att vi får jättebillig mat och andra produkter att inhandla här, men det leder dessutom till att arbetena försvinner härifrån eftersom det är mycket billigare att flytta tillverkningen till Sydostasien, Latinamerika och Afrika.

Alltså finns det allt fler människor i Västvärlden som saknar inkomst, och som dessutom ofta saknar utbildning och vårld, eftersom dessa samhällsfunktioner är svåra att finansiera idag.

Vad får vi då? Jo ökade klyftor både nationellt och internationellt och en växande skara missnöjda människor som känner att de inte har någon makt att påverka sin situation. Även om de väljer sina (formella) makthavare så upplever de inte att de som representerar dem gör något för dem.

Dessa människor blir lätta offer för populisternas och terroristernas förenklade verklighetsbeskrivningar. Och det är det vi ser resultatet av idag.

Vad jag ser som enda lösningen på det hela är att våra folkvalda, formella makthavare återtar makten över penningpolitiken och finanserna. Och att de ser till att stifta lagar som omöjliggör att utnyttja svagare befolkningsgrupper både här och utomlands. Varför är det t ex ens lagligt att ta flera hundra procent i ränta för ett SMS-lån?! Om viljan fanns vore det mycket enkelt att instifta en lag som förbjuder ocker.... men tydligen så finns inte viljan.

Vi sitter idag på en krutdurk som kan smälla när som helst, och vi kan inte göra något åt det så länge våra formella makthavare inte återtar makten. 

Så låt oss hjälpas åt att skapa ett jämlikt samhälle där alla har samma chans!

2 nov. 2016

Optimistisk Pessimist


Kanske är det ändå inte så illa med allt elände som sker just nu i Världen.


Hitills har alla civilisationer haft sin period, de har byggts upp, blomstrat och fallit.

Och något nytt har kommit i stället...

Vår civilisation kan väl sägas präglas av mammons makt, och högsätet finns i USA.

Det som har fått varje civilisation på fall är självgodhet och förakt för andra.

Varje civilisation har också byggt på att en grupp har utnyttjat alla andra grupper och levt av dem, så också denna.

Tidigare civilisationer har varit geografikst begränsade, men denna civilisationen håller hela Världen i sitt grepp.

Det jag ser nu är en galloperande maktfullkomlighet som håller på att löpa amok. All makt ligger allt mer i händerna på ett litet fåtal stora kapitalägare, och världens regeringar går antingen i deras ledband eller är förtryckta av dem. Makthavarna har frånhänt sig makten och tycks inte ens vara medvetna om det.

Det mesta av moral har man tappat och viktigast för de allra flesta makthavare är egen vinning, även om de allra flesta (det är jag övertygad om) faktiskt tror att de kämpar för att göra gott åt sina underlydnade, folket som de ska representera. Men man försöker göra gott på vårt finansiella systems vilkor, vilket är svårt eftersom det systemet är designat för att flytta över kapital/energi från flertalet (svagare grupper) till det fåtalet som redan har mycket kapital.

Metoden som används för att göra detta har två huvuddelar...

För det första så skapas pengar genom utlåning, och för det andra sker det mot ränta... dvs det finns en inbyggd ofrånkomlig brist på pengar... i samma stund som du lånar 100 kr så börjar räntan ticka och du är skyldig mer än du för en stund sedan lånade... föreställ dig nu att bara du och banken existerar, så förstår du hur absurt det är... Du lånar dina 100 kronor som därmed skapas... men du är mycket snart skyldig 101 kr, det fattas alltså 1 kr. Om bara du och banken finns så kommer du inte att kunna betala den kronan, eftersom pengar skapas ur skuld. du måste alltså låna en krona för att den ska skapas så att du kan betala räntan, med påföljden att även den kronan börjar ticka ränta osv. Alltså ändå mer skuld.

Du kommer aldrig någonsin i fatt.

Nu är vi ju inte ensamma, och banken kan låna ut/skapa din krona till någon annan, och du måste på något sätt tillskansa dig den kronan för att kunna betala din ränta. Det hela blir ett enda stort pyramidspel där bristen på pengar blir större ju fler pengar som skapas/lånas ut, och där de som har störst behov av att låna hela tiden betalar till de som har mindre lånebehov.......... som i sin tur betalar till de som har ytterligare mindre lånebehov, som betalar till de som aldrig har något behov av att låna, utan bara lägger våra pengar i en allt större hög, likt Joacim von Anka.

Och ALLA utom "topppredatorerna" längst upp är slavar under detta systemet, inklusive våra så kallade makthavare och regeringar.

Vad är det som händer när nästan alla delar av världens befolkning lider brist? Jo man försöker på olika sätt råda bot på den, genom att tillskansa sig mer än man egentligen har rätt till enligt spelets regler... och ju mindre brist du har desto mer kan du tillskansa dig...

Att den fattige torparen som inte hade mat att mätta sina barn smög ut i godsägarens skog och tjuvjagade en hjort är fullt begripligt och inte särskilt klandervärt, men att regeringstjänstemannen som redan har så mycket han kan tänkas behöva för att faktiskt föda hela sin släkt, åker dyra flygresor och semestrar gratis (kanske t o med med lön) på vår bekostnad, det är bara förakt mot alla oss som betalar....

Och av någon anledning så tycks förakt gentemot andra öka i samma takt som någon får makt, vare sig det handlar om att bli vald till en maktposition eller om det handlar om makt i kraft av kapitalägande.

Och det vi ser nu är ett allt större förakt bland makthavarna, samt de förtryckta som tappar hoppet och tålamodet och sätter sig upp mot makten på olika vis.

Visst är det väl detta som är upphov till, krig, flyktingströmmar, bilbränder, etc.

Och till på köpet så finns det människor som ser sin chans att dra nytta av alla rädslor som följer när man ser allt fler jobb försvinna till låglöne länder, allt fler ungdommar som känner sig utanför och utan hopp om att någonsion få bli delaktiga i samhället, väljer att bränna bilar eller rekryteras till IS, somliga blir t o m självmordsbombare...

Ju mer ojämlikhet, desto mer hopplöshet. Ju mer hopplöshet desto mer desperation.  Ju mer desperation desto mer extremism, terrorism, jihadism....
Ju mer extremism, desto mer rädslor. Ju mer rädslor desto mer populistisk vänster- eller högerextramism... i ett självgödande system som skapar mer och mer rädslor....

Vad vi ser tror jag är en civilisation som håller på att kollapsa.... exakt hur det kommer att ske, vet jag inte, men slutet förefaller vara nära. Förhoppningsvis drar inte kollapsen med sig både mänskligheten och merparten av livet med sig i fallet, och förhoppningsvis kommer vår planet fortfarande att vara beboelig då dammet har lagt sig...

Vad som kommer sedan är det som är mest intressant... men chansen är stor att det kommer att bli något bättre, om vi för en gångs skull kan lära av våra misstag...