31 jan. 2013

Karisma (9 bägare)

Karisma kommer från grekiskan och betyder egentligen "nåd", här handlar det alltså snarare om "instrålning" än den gängse tolkningen "utstrålning", fast egentligen handlar det om att låta Livets gåvor flöda igenom oss utan motstånd. Kortet säger oss att Livets gåvor kan förväntas komma vår väg i större mått än vanligt, i vilken form det vet vi inte men vi kan vara förvissade att vi kommer att få precis vad vi behöver.

Vi uppmanas att öppna oss för Livets överflöd utan att för den skull hålla kvar det, det ska flöda fritt. Lättast öppnar vi oss för Livets gåvor genom att fokusera på tacksamhet. Skriv en lista som svarar på frågan "Vad är du tacksam för idag?" stort som smått utan värdering. Allt är gåvor och Hela Livet är till för oss.

Baksidan av Karisma varnar oss för att bromsa Livets flöde genom oss endera genom att inte ta emot, eller genom att hålla fast Livets gåvor.

Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

28 jan. 2013

Sjukdomstider

Så här i influensa- och vinterkräk- tider... är du orolig för smitta?

Det behöver du inte vara. Det är nämligen inte smitta som gör oss sjuka, om det skulle vara så så skulle praktiskt taget alla vara sjuka alltid. Kroppen är utrustad med ett fantastiskt försvar mot "främmande intrång" så som virus och bakterier. Ständigt avvärjs det ena intrånget efter det andra och vårt imunförsvar klickar sällan.

Dvs om vi tar hand om oss och ser till att leva ett sunt liv med tillräcklig sömn, varierad näringsrik kost, och kanske framför allt undvika ett övermått av stress av olika slag.

När jag var barn fick jag höra "Ta på dig så du inte blir förkyld" när det var vinter och kallt. Men "sjukdoms
-namnet" till trots så är det inte kylan som gör oss förkylda, tvärtom minskar kylan risken för smitta eftersom bakterier och virus missgynnas av den låga tempraturen och den vintertid ofta torra luften, de gynnas däremot av värme och fukt.

Det som gör oss sjuka är ett nedsatt imunförsvar, och imunförsvaret försvagas om vi misssköter vår kropp genom att t ex slarva med sömnen, äta dålig kost eller utsätter oss för stress.

Kylan är inte "farlig" men det är det däremot att frysa eftersom det är en form av fysisk stress som försvagar imunförsvaret. En annan sådan stressfaktor är oro, så om vi går omkring och oroar oss för smitta så ökar vi faktiskt risken att bli sjuka. I stället för att oroa oss när vi möter sjuka människor så är det läge att boosta imunförsvaret med t ex bra kost och sömn.

Skulle vi ändå bli sjuka så är det antingen en signal att vi på något vis lever ett ohälsosamt liv, eller så är det vårt imunförsvar som övar sig och lär sig känna igen en ny typ av "fiende", se det som något positivt som hjälper dig att må bättre och hålla dig frisk i framtiden.

På samma sätt som kylan inte är farlig så är det inte heller farligt med feber och kräkningar. Febern hjälper kroppen att bekämpa "inkräktarna", och kräkningarna är imunförsvaret som bokstavligen kastar ut "inkräktarna". I stället för att ta febernedsättande kan vi ta ett varmt bad och när vi kräkts så behöver vi mer än någonsin vätska och salt, skulle det orsaka nya kräkningar så är det bara bra för det hjälper då kroppen att slänga ut den objudne gästen.

25 jan. 2013

Skuld (5 mynt)

Som jag ser det bygger Skuld på två missuppfattningar; att vi kan äga något och att det finns rätt och fel.

Det enda vi egentligen kan äga är vårt Själv, allt annat är energi som flödar genom oss, den energin kallas Livet. Livet tillhandahåller all den energi som vi behöver, försöker vi "tillskansa" oss mer energi i någon form så får det konsekvenser i form av obalanser, som Livet strävar att återställa, men vi blir inte skyldiga något, vi får bara uppleva konsekvenserna. Därför talar 5 mynt om att vi ska fråga oss "Behöver jag detta?" inför varje energiuttag.

Den andra formen av Skuld bygger på ett dömande av våra handlingar, att det finns ett rätt och ett fel agerande, när vi dömer vårt agerande som fel så upplever vi Skuld. Men vi kan inte göra fel, vi kan endast göra vårt bästa utifrån var vi befinner oss i varje givet nu. Ska vi straffas för det? Självklart gör vi alla "misstag", "Trial and error" är en del av vår utvecklingsprocess, en del av Livet, Som regel ger misstagen upphov till konsekvenser, konsekvenserna visar oss att vi gjort något som gagnar oss och Livet mindre väl. Vi får uppleva konsekvenserna, ska vi utöver detta också straffa oss för de val vi gjort?

Baksidan av Skulden är ett bristande ansvarstagande. Om vi underlåter att ta konsekvenserna av vårt agerande eller vårt överuttag av resurser, då riskerar vi att göra om allt större "misstag" med allt större konsekvenser som följd både för oss själva och Livet. Därför uppmanar 5 mynt oss att se på oss själva och vårt agerande, och ta Ansvar för konsekvenserna.


Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

22 jan. 2013

Vissa dagar...

Vissa dagar blir jag deprimerad och uppgiven av den här vrickade världen och människorna som lever i den.

Jag har under en längre tid haft P1 på i radion på jobbet, där finns en massa bra reportage och program... men också mycket nyheter. Nyheterna är deprimerande de handlar bara om elände och absurda prioriteringar.

Jag hör om miljöavtal som bara blir tomma ord för det kostar för mycket pengar eller bekvämlighet om vi verkligen ska göra något.

Jag hör om brister i skola vård och äldreomsorg.

Jag hör om våld både i det lilla och globalt. man slåss för sin tro, eller mot någon annans, man slåss för att skaffa sig resurser.

Samtidigt så flänger jag runt med en ständig press att hinna ett visst antal km jobb om dagen för annars går det back.

Människor jag möter är försiktiga och rädda, främligen ses som en potentiell fiende eller inbrottstjuv, när det borde vara en potentiell vän.

Jag ser män som mästrar sina partners, de är herre i Deras GEMENSAMMA hus.

De till synes sunda män som man möter visar sig i skrämmande många fall plötsligt objektifiera kvinnor.

Både kvinnor och män pratar skit om sina partners bak ryggen på varandra och jag undrar varför de lever tillsammans?

I arbetslivet kämpar arbetsgivare och arbetstagare (vad är detta egentligen för konstigt nyspråk? Det är ju "arbetstagtaren" som ger av sitt arbete till "arbetsgivaren" som tar emot det!) mot varandra utan att inse att utan varandra så skulle de stå sig slätt. Det borde vara ett jämbördigt "Vi"!

Pengarna som kunde vara ett undeerbart verktyg att fördela resurser med har blivit ett maktmeddel vars enda syfte är att ta de många "svagas" resurser och överföra dem till de få "starka".

Överallt ser jag yttringar av bristande ansvar och respekt som jag tror att i grund och botten handlar om bristande självkkänsla.

Jag ser hur mänskligheten driver sig själva, varandra och allt liv på klotet som vi lever på mot stupet, med allt högre fart och jag skulle vilja hitta en lösning som skulle vända alltsammans till Kärlek, Ansvar, Respekt och Sunt Förnuft.

Men jag ser också hur lite jag kan göra för att förändra något, hur det vi kallar demokrati är något helt annat och att "folket" i begreppet "folkstyre" är maktlösa även om de försöker ta sitt ansvar för den andra delen av ordet.

Men återigen landar jag i mig själv och mitt Ansvar. Jag stänger radion, för jag vill inte matas av en massa elände som jag bara mår dåligt av. Jag kan inte förändra någon annan, jag kan inte vänta på att de styrande ska "Rädda Världen" och införa humana system som värderar och respekterar människor högre än pengar. Jag kan bara ta Ansvar för mitt strå som ska hem till stacken. Jag måste själv se till att leva på ett hållbart sätt som inte tär på jordens resurser, jag måste själv se till att respektera mig själv och andra, jag måste själv sluta att värdera pengar högre än mig själv och andra. Jag måste själv se till att ta ansvar och välja bort sådant som inte är bra för mänskligheten och Livet


19 jan. 2013

Ess av Svärd (Dali Universal Tarot)

Jag har svårt att tyda bilden på detta kort. Men Ess står för ny början, och svärden står för intellektet och luftelementet. På bilden ser jag en Tornseglare, den är en i sanning obegränsad flygkonstnär som behärskar luftelementet till fullo, den står för den obegränsade tanken. Där finns en hand som griper tag i svärdet, den säger oss att hålla fast vid tanken. Svärdet är krönt av en krona, kronan symboliserar makt, och talar till oss om tankens makt. Där finns också en kvinna som jublande sträcker händerna mot skyn, men hon kastar en lång obehaglig skugga....

Kortets står för en ny insikt som om vi håller fast vid den kommer att ta makten över och förändra vår upplevelse av världen, men det är inte tanken som styr, vi behärskar tanken. Visar det sig att den fruktbara tanken kastar en alltför lång skugga så är det vårt ansvar att ta tag i den och förändra den så att den kan blomma och bära frukt, utan att den kväver något annat.

Baksidan av kortet varnar oss för att blint hålla kvar vår kraftfulla tanke och låta den slå vilt runt oss utan att vi har kollat vilka konsekvenser det får. Tanken har makt, men med makten följer också ansvar, det får vi inte glömma bort.Baksidan kan också tyda på att vi ger upp våra fruktbara tankar innan de har fått utvecklats till sin fulla potential.
Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

17 jan. 2013

Allt som finns

Kan vi veta någonting om något?
Vi hör och läser om den ena rapporten efter den andra
Enbart det som är vetenskapligt bevisat
är "sant"

Men likväl
går rapporterna ofta rakt imot varandra

Man ska inte äta fett!
Man ska inte äta kolhydrater!
Man ska inte äta något alls
för det kan vara farligt enligt någon rapport!

Men det är farligt att inte äta!

I Bibeln finns belägg och postulat
för varje åsikt
som går lika mycket stick i stäv
med varandra.

Vad är Rätt och vad är Sant?

Den yttre bevisbara, påtagliga världen
är det som anses viktigt
Det du känner finns inte
Det du upplever finns inte
för det går inte att mäta!

Men likväl

Finns det något vi kan säkert veta
mer än just vår egen upplevelse!

Vad vi än tror på tycks det vara sant
för oss
Det vi tror är sant tenderar att bli sant
för oss

Så varför välja att tro något som vi inte vill uppleva
Varför förtrycka oss själva med en tro

Jag väljer den tro om allt
Som får mig att må bra

Och allt jag upplever blir som jag tror

Kanske finns jag inte alls
Kanske är min upplevelse av att finnas
det enda som finns!

Något annat kan jag inte veta...

16 jan. 2013

Tornet

Vårt hem är vår borg. Bygger vi vårt Varande på säker grund då finns det inget som kan rubba oss. Det må storma och åska, floderna må svämma över, vi må bli kritiserade och övergivna, men om vi är trygga i oss själva bekommer det oss inte, vi håller en tydlig gräns mot alla yttre "hot". vi står stadigt med fötterna djupt förankrade i vår Självkänsla, inget kan rubba vårt värde.

Men om vi bygger muren alltför tjock, om vindbryggan alltför sällan hissas ner, då riskerar vi att stänga in vår eld. Det blir ensligt och ensamt där i tornet om ingen släpps in. Inget kommer åt oss, inga känslor kommer ut.Väl instängda bakom en tjock mur.

Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

13 jan. 2013

Livets önskan… (av Sanna Nova Emilia)

Dikt och bild lånad av Sanna Nova Emilia

En dikt
Ett ord
Ett uttryck
Ett kärleksbudskap
I sin fullständighet
I sin enkelhet
Jag vill älska dig
av hela mig
Jag vill älska dig
med allt mitt jag
Jag vill älska dig
Överösa dig
Ge till dig
av min gränslösa kärlek

En blick
En smekning
Ett leende
En kyss
En reflektion av mig själv
i dig
Jag vill att du älskar dig själv
lika mycket som jag
Jag vill att du älskar dig själv
och att du ser ditt eget värde
så att du förmår ta emot mig
För jag är värdefull!


Jag vill att du känner din egen storslagenhet
så att du förmår ta emot mig
För jag är storslagen!
Jag vill att du inser att du förtjänar att vara lycklig
så att du förmår ta emot mig
För jag är glädje!
Jag vill att du förstår att du förtjänar att vara älskad
så att du förmår ta emot mig
För jag är kärlek!


Jag ger till dig
Inte för att få tillbaka
Jag ger till dig
För att bli emottagen
Jag ger till dig
Inte för att bli älskad
Jag ger till dig
För att jag älskar att älska
Så ta emot!
Se!
Känn!
Fånga allt jag ger till dig!


För när du inte förmår ta emot min kärlek
så begränsar du den…
När du inte inser att du förtjänar den
så dör den…


[Sanna Nova Emilia, 2010]

10 jan. 2013

Byte av fokus

I mina tidigare relationer har jag verkligen försökt att släppa in partnern i mitt liv, men ändå har jag inte lyckats fullt ut. Då partnern har plockat bort disken och lagt något på "fel" ställe har jag blivit irriterad och krävt ändring. Partnern har känt sig kontrollerad och börjat gå på tå, rädd för att väcka min irritation.

I dag ser jag hur jag läkt denna bit i mig och skiftat fokus. Min Älskade Beatrice <3 vill gärna vara delaktig i mitt hushåll och började genast hon kom in i mitt Liv att plocka i hushållet, första gången jag hittade dl-måttet på "fel" ställe så dök irritationen upp bråkdelen av en sekund, men genast så blev jag i stället påmind om att det finns en Underbar Älskad Kvinna i mitt Liv. Varje litet spår påminner mig om Kärleken som vi delar, dl-måttet och osthyveln som hamnat "fel", bomullsrondellen på vasken, laddaren till hennes telefon i kontakten i sovrummet etc. är helt "Rätt" och fyller mig med Kärlek <3

Med denna insikt så läker jag ändå mer i mig... Sonen som har för vana att placera sin resväska med sina kläder och allt annat mitt på hallgolvet och lämna den där, som bär ner porslinet på sitt rum för att sedan plötsligt efter en månad fylla vasken med intorkad disk har hela tiden renderat massaor med ilska och irritation. Nu skiftar jag fokus och ser i stället min Kärlek till min Underbare grabb i alla spår han lämnar. <3

Jag ser att han ärvt sitt beteende från mig och minns hur jag gjorde allt "fel" för att bli sedd av min Fel-letare till mor, jag ser även hur jag själv ärvt henes fel-letande.

Nu skiftar jag fokus och läker det i mig, och kanske läker jag även Grabbens arv.

 

7 jan. 2013

Överflöd (8 mynt)

Överflöd är själva essensen av Livet, Livet flödar över, Livet är energi som flödar.

Överflöd handlar också om oändlighet, den liggande 8an, möbius band, ett oändligt flöde

Att vara i "Flow" är det samma som att Leva, att låta livet flöda igenom oss utan motstånd. Allt vi behöver (inte nödvändigtvis allt vi vill ha) kommer till oss om vi är öppna för flödet. Att vara öppna innebär inte bara att ta emot det som kommer till oss, vi måste även släppa ut det som flödar genom oss, vara genomsläppliga, annars bromsar vi flödet och motstånd uppstår.

8 mynt talar därför om genomsläpplighet och acceptans, att låta Allt flöda igenom oss utan motstånd.

Baksidan av 8 mynt är ofta just detta att "vilja ha" när vi vill ha något dämmer vi upp och försöker styra flödet, vi tror att vi vet vad vi behöver och brister i Tillit till Livet.

Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

4 jan. 2013

Ilskan - Vår Viktigaste Känsla


Ilskan är kanske vår Viktigaste Känsla? Nej så är det så klart inte, alla våra Känslor är lika viktiga. Men Ilskan är nog vår mest eftersatta och missförstådda Känsla.
 

Det hela började kanske med Jesus ord om att vända andra kinden till, som ofta i bibeln troligen är missförstått, Jesus kunde själv vara arg och sätta gränser vilket skildras flera gånger i evangelierna. Vad Jesus pratade om var förmodligen en effektiv form av ickevåld gentemot det mest förnedrande våldet (att slå någon på kinden med baksidan av handen). Om du slår någon på den högra kinden på det sättet så måste du använda höger hand, men på samma vis måste du använda vänster hand för att slå på vänster kind, men att använda vänster hand i Palestina på den tiden, till annat än toalettbesök och liknande innebar en stor skam. Den som förnedrade dig måste alltså förnedra sig själv om man vände andra kinden till eller upphöra med våldet.

I de kretsar jag ofta rör mig så är Kärlek det "vapen" som ska användas i alla sammanhang, Ilska anses som "lågt" och något för mindre "medvetna". Om våra barn tillgriper våld i en konflikt så säger vi åt dem att inte slåss.  Det finns många exempel på tillfällen och sammanhang då Ilskan nedvärderas, den räknas praktiskt taget aldrig som ok mer än när det är staten/samhället som utövar den. Samhället har skaffat sig monopol på gränssättning och vi ska bara hålla oss innom de tilldelade ramarna.

Men vad händer när vi inte får använda vår Ilska? Hur går det med vår Självkänsla då? Och hur ska vi kunna sätta gränser gentemot andra? Kan vi över huvud taget ta Ansvar om vi inte har någon Makt bakom?

Vi måste inse att Ilskan är en rättighet och lika viktig som allt annat som Livet har utrustat oss med. Vi har fått våra fötter att gå med och våra ögon att se med, också våra Känslor har ett syfte och en funktion. Ilskan har vi för att skydda vår integritet, om någon kliver på vår fot, så ber vi vänligt men bestämt hen att kliva av, gör hen inte det så är det Ilskans sak att knuffa bort hen.

Jag brukar hävda att Ilskan ska kunna döda om den behöver det för att skydda oss själva eller våra närstående. Kan den det så behöver Ilskan aldrig bli våldsam utan bara Bestämd för då utstrålar vi Makt och ingen kommer att hota våra gränser.

När vi säger åt barnen att inte slåss. då gör vi deras Ilska impotent, hur ska de kunna lära sig att bli Trygga och sätta gränser om vi tar ifrån dem deras starkaste Maktmedel? Som barn finner man sin Trygghet i föräldrarna och andra vuxna, de behöver Trygga vuxna som kan skydda dem. Men efterhand som barnen växer upp och blir mera Självständiga behöver de hitta Tryggheten i sig själva, de behöver lära sig att sätta gränser och att slåss för att kunna bli det annars kommer de att finna sin trygghet i andra sammanhang som inte alltid är hälsosamma eller bra för dem, de blir beroende av den gruppen där de finner sin trygghet vare sig det handlar om fotbollslaget, mc-gänget eller nynasisterna....

Säger vi åt våra barn att inte slåss så gör vi dem till lydiga "undersåtar" i vilket sammanhang de än hamnar. I stället borde vi lära dem självförsvarstekniker och  att använda sin ilska på ett bra sätt. Istället för att säga "Slåss inte!" borde vi säga "Använd inte övervåld!".

Jag upplever brist på Självkänsla som ett av de största samhällsproblemen idag. Människor vill ha en ledare att följa, många är dåliga på att ta Ansvar för vare sig det ena eller det andra allt från sig själv till Jorden vi lever på, människor blir förtryckta och förtrycker varandra och sig själv, man bränner ut sig under arbetslivets orimliga krav och jakten på alla måsten som hör till den moderna konsumtionskulturen, vi agerar medberoende och "tar hand om" andras känslor för att inte förlora vårt sammanhang...

Dålig Självkänsla är en viktig bidragande orsak till detta, tror jag. Hur kan vi ta Ansvar om vi inte kan sätta gränser! Hur kan vi stå på egna ben om vi inte kan sätta gränser! Hur kan vi lita på oss själva om vi inte kan sätta gränser! Hur kan vi sätta ner foten på jobbet om vi inte litar på oss själva! Hur kan vi värna om miljön om vi hela tiden måste ha dyrare och bättre bilar och bostäder för att inte vara utanför... vårt sammanhang!(Lite kul att jag som gammal pacifist och totalvägrare skriver detta =) Tur att man utvecklas!)

1 jan. 2013

Rätt andlighet (av Veronica Schmidt)
Text och bild lånad av Veronica Schmidt

Det finns ett fantastiskt och oerhört enkelt devis: "Religion devides, spirituality unites". Därav har jag aldrig betraktat mig som religiöst lagd, jag tror på enighet, eftersom vi är alla sprungna ur samma gudomliga källa. Vi är alla ett. Religion är mänsklighetens uppfinning. Därför finns det så många olika inriktningar som alla hävdar vara den enda "rätta", den som gud själv instiftade. Otaliga är de krig som utkämpats i guds namn, de liv som krävts för att någon har känt sig utnämnd av gud till att på jorden skipa rättvisa, se till att endast de med "rätt" tro ska finnas till ...

Vi är andliga varelser, vackra eviga själar med gudomligt ursprung. Andlighet och tro på detta har inget med religion att göra. De handlar om allomfattande kärlek, gudomligt ljus, utveckling och lärdom. Kärleken inkluderar, inte exkluderar. Den fördrar allt och kräver inget. Kärleken, precis som andligheten, är ...

De som hävdar att de vandrar i ljus är fortfarande ofullkomliga människor, det är vi alla. Och rätt som det är leder stigen bort från ljuset. Kärleken förvandlas till egennytta eller till en kamp. Rätt som det är vill några påstå att det finns "rätt" och "fel" andlighet. Men - andligheten bara är, precis som kärleken. Kanske menar de att det finns människor som ger sin andlighet fel uttryck. Deras handlingar tyder på att de har avvikit från stigen. Vad vet jag? Det enda jag vet är att det inte finns olika sorter andlighet. Den som älskar, som inkluderar, förenar, lär och accepterar. Den lyfter dem som faller, värmer dem som fryser, tröstar dem som lider, tar in de ensamma och övergivna, ger hopp till de förtvivlade.

Det enda som krävs för att leva i enlighet med sitt livs ändamål och mening är att bestämma sig för det. Med innerlig tacksamhet för varje dag och dess lärdomar, möten med andra människor, nya upplevelser. Varje morgon fattar jag det beslutet: idag ska jag leva i tacksamhet och lycka över allt jag har fått. Idag ska jag sprida välvilja och kärlek. Idag ska jag älska, inkludera, räcka fram en hjälpande hand. I både smått och stort ska jag LEVA.

I varje ögonblick upplever jag sedan "boomerang-effekten". Vänlighet kan inte ges bort, för den kommer alltid tillbaka. Det man ut i världen sänder, eller som man säger på engelska: what goes around, comes around.
Jag kan inte fatta det beslutet åt andra. Lika lite som jag kan göra någon miserabel kan jag göra någon tacksam och lycklig. Men jag vet att jag vill leva i en vacker, kärleksfull värld, och jag är den enda jag kan besluta åt.
Säger du att människor är elaka, att världen är en hemsk plats, att livet är svårt? Tror du på att förändring är möjlig? Var kan vi då börja om inte hos oss själva? Mitt liv har varit allt annat än en räkmacka. Men det är inte trots det jag är lycklig, det är tack vare det.

"If you don´t get a smile, give one away. Because the ones who do not have a smile to give you are those in a desperate need of one."

[Veronica Schmidt]