14 juni 2009

HELA Världen är till för DIG

Tidigare publicerat på Svarta-tavlan sommaren 2009

 

Allt du upplever och ser i din värld har du skapat precis som du vill uppleva och se det

Vi är inte fysiska varelser med andliga upplevelser, vi är andliga varelser med fysiska upplevelser
[citat: ]


Allt vi upplever, allt vi ser i vår värld har nånting att lära oss, varje möte, varje bekymmer, all kärlek, varje glädjefylld upplevelse.

Allt som händer oss, allt vi ser i vår värld är vår egen skapelse, utifrån fältet av oändliga möjligheter skapar vårt sanna jag den verklighet som vi upplever. Vi är drömmaren, vi är drömmen.

Allt vi känner, allt vi ser i vår värld, är vårt sanna jag som leker den lek som vi vill uppleva. Detta är vad vi väljer.

Vi kommer till detta Livet med en längtan att uppleva Livet. Vårt sanna jag skapar Livet för att uppleva Livet.

Den dag vi blir verkligt medvetna om att vi faktiskt inte är ngt annat än vårt sanna jag, den som observerar allt runt oss och innom oss, vårt kreativa jag. Då blir vi också verkligt medvetna om att det som vi upplever som vår fysiska verklighet, bara är en lek som vårt sanna jag leker, en drömm som vårt sanna jag drömmer, nånting som vårt sanna jag skapar utifrån fältet av oändliga möjligheter.

Den dagen kan vi medvetet börja skapa precis den verklighet vi väljer att skapa, precis som vi vill ha den. Vi kan leka vilka lekar vi vill, skapa precis vad som helst, precis vad som helst. Enbart vår fantasi sätter gränserna, och fantasin sätter inga gränser, den vidgar dom.

Den dagen kan vi vända upp-och-ner på hela verkligheten. vi kan flytta oss från en plats till en annan, vi kan förändra allt, vi kan välja sanning, glädje, kärlek, hälsa och frid i varje stund.

Den dagen blir allt ansvar vårt, det finns inget att skylla på, det vi upplever är vår egen skapelse. Den dagen blir alla möjligheter våra, vi kan skapa medvetet och fritt.

Den dagen är allting omkring oss också vi, vi blir ett med allt vi möter. I varje sten, varje träd, varje liten blomma ser vi oss själva. I varje byggnad, varje fordon varje gata ser vi oss själva. I varje blick, varje hjärta, varje ord möter vi oss själva.

Den dagen är HELA världen till för DIG

8 juni 2009

En HEL relation

Tidigare publicerat på Facebook den 2/10-10 och på Svarta-tavlan Sommaren 2009
Först när vi är hela själva kan vi ha en hel relation


För att kunna älska någon måste vi först och främst älska oss själva, det går inte att hitta sin saknade hälft utom oss, allt finns innom oss, vi är hela. Först när vi funnit helheten innom oss kan vi finna den helheten i ngn annan.


Ofta är vi som halva cirklar, som C, som går omkring och söker den andra halvan, ett annat C, så vi åter kan bli hela cirklar, ett O. Vi tror oss finna denna saknade halva och bildar tillsammans detta O, men ganska snart upptäcker vi att vi är ett O med två huvuden, två viljor, ett Ö. Vi börjar kämpa om herraväldet om vår gemensamma helhet, och striden är i gång. Vissa "dubbla halvor" hittar sätt att lägga ner striden, trygga vägar där de gemensamt kan gå utan att klampa in på farliga områden, men på bekostnad av livet, stigen blir allt smalare, och faktiskt tvingas de så småningom att hoppa på ett ben för att inte trampa ut i gungflyna. Andra åter spricker åter i tu som de halvor de är.


Vi behöver hela den andra halvan innom. När vi gjort det så kan vi mötas som två O, som ringarna på ett bröllopskort som glider in i och utur varandra.