3 feb. 2013

Hur säger vi

Våra ord har olika energi, en del ord är positivt laddade medan andra är negativt laddade. Ger våra ord de rätta energierna?

Jag fascineras mycket av språket och orden, och häpnar ofta av hur vi använder dem.

Ta allt som har med sjukdomar att göra. Själva ordet "sjukdom" säger oss att det är något som vi inte har ansvar för, det är en "dom" som drabbar oss, men för mig så är det inte så, Sjukdomar är för mig en signal att vi inte lyssnat på vårt Sanna Jag eller på vår kropp, på något vis är vi på väg åt fel håll, men det är mitt Ansvar att vara Sann mot mig själv, inte något som kommer utifrån.

Det finns fler ord i samma kategori:
Vi pratar om "sjuklingar" borde det inte heta "Frisklingar" = någon som är på väg att bli frisk?
"Sjukhus" Vad är det? Var ligger fokus? borde det inte vara ett "Friskhus" = ett hus där man blir frisk?
Listan är lång....

Sedan finns det det Orwelska "Nyspråket" ord som medvetet eller omedvetet vänder upp och ner på det verkliga förhållandet. I arbetslivet heter det "arbetsgivare" om den som i själva verket drar nytta av någon annans arbete, medan den som verkligen ger av sitt arbete kallas "arbetstagare"! Hur tokigt är inte det när det egentligen är så att den ena inte skulle klara sig utan den andra? Vad skulle betala företagarens "lön" om ingen producerade det han lever på? Kanske borde vi i stället kalla alla för "Samarbetare"!

Annat nyspråk är när man ger ord fel laddning: Som exempel kan nämnas ordet "konsumtion", man pratar om att konsumtionen gått ner och låter förstå att det är något negativt, men hur kan det vara det? Konsumtion betyder förbrukning och ingen har väl hört någon klaga på att bilens bränsleförbrukning gått ner!

Ibland vänder man helt upp-och-ner på det: Man talar om "produktion" när vi utvinner naturresurser, men produktion är att skapa något. Jorden kan liknas vid en ballong, där luften är naturresurser, ju mer luft du tömmer ur ballongen desto mindre finns det kvar. Vad vi i själva verket gör är att konsumera naturresurserna! ....tills all luft går ur och ballongen kollapsar.

Jag tror att det är viktigt att vi tänker på vad vi säger och hur vi tänker, för våra ord är kanske det mest skapande som finns (enligt bibeln börjar t o m skapelseberättelsen med "I begynnelsen var Ordet") och om vi använder ord med "fel" energi så leder det också till "fel" resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar