30 dec. 2013

Varför ändra på något?

Ibland får vi höra orden "Du kan aldrig ändra på någon annan än dig själv" och det är väldigt sant, vi kan inspirera, leda och stötta andra, men aldrig förändra dem.

Men jag frågar mig:
 
Varför ens ändra på sig själv? varför inte Acceptera och Älska sig själv som man ÄR? så kommer förändringen av sig själv. Om vi tror att vi ska ändra på något hos oss själva då innebär det att vi dömer oss själva som "sämre" det innebär att vi brister i respekt för oss själva och det öppnar också vägen för att brista i respekt för andra (kan det vara "fel" på mig så kan det vara "fel" på andra).

Jag är helt övertygad att skaparen har gjort oss helt perfekta, vi är alla just som vi är ämnade att vara, med de medfödda egenskaper och de erfarenheter som format oss till de vi är. Hade vi varit ämnade att vara annorlunda så hade vi väl skapats annorlunda! Varför  då förändra något hos mig själv eller någon annan?

Självklart kan vi förändras genom Livet, själva förändringen är en del av Livet, men förändringen sker inte genom att vi dömer ut oss själva och andra och sedan "gör om" Förändringen sker nog snarare genom att vi Älskar och ser oss själva och varandra som vi ÄR.

Kanske ser vi då att en del av de val vi gör inte gagnar oss och kanske väljer vi nästa gång att fatta ett annat beslut, och kanske har då förändringen skett.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar