14 nov. 2012

Biotopskydd

På jobbet markerade vi gränser för ett biotopskyddsområde, vi diskuterade vid lunchen hos en av kollegernas äldre släktingar om det kunde vara de många tickorna som kunde vara skyddsvärda? Den äldre släktingen sa "Tickor är ogräs, de bara förstör".

Många är det som säger att fästingar inte har någon nytta för någon, de bara sprider sjukdomar. Björnloka är en annan organism som många tycker saknar värde och borde rotas ut.

Men så kan jag inte se det. Alla organismer har sin plats att fylla ut i Livet, om någon någon gång hamnar på fel plats så försvinner de snart. Allt ingår i ett perfekt nät av Liv. Skaparen skapade dem alltså har de en funktion, annars hade de inte funnits.

För mig är detta en väldigt Värdefull insikt, för det innebär att det inte finns rätt och fel, det finns bara rätt! annars hade det inte funnits. Det innebär också att inte heller jag eller någon annan människa kan vara rätt eller fel, vi är alla rätt! annars hade vi inte funnits.

Vem är jag att döma Tickor, Fästingar, Björnlokor eller någon annan levande varelse! Kan ens de främsta vetenskapsmännen förklara hur Livet fungerar i minsta detaj! Exakt vilken plats någon enda organism har i väven! Det enda vi vet är att allt är förbundet i en enda stor väv och rubbar vi en endaste liten tråd så rubbar vi hela väven.

Vi skulle alla kunna gå omkring med en skylt om biotopskydd om halsen, vi är alla skyddsvärda objekt som inte får skadas med dömande ord eller tankar, annars hade vi inte funnits!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar