23 dec. 2012

BägarPrinsen

Bägarprinsen pratar om att Leva Livet, Här och Nu! Han låter Känslorna flöda igenom sig och tar dagen som den kommer. Han är trevlig att umgås med och Älskar alla. Tillsammans med honom får man sällan en tråkig stund, även om han har nästan lika nära till gråt som till skratt. Han säger åt oss att inte vara så stela och stängda, Livet är till för att Levas! Livet är till för att Kännas! Livet är till för att Upplevas! Han bekymrar sig inte för morgondagen, och även om pengar flödar ut lika snabbt som de kommer in, så ordnar det sig alltid, så varför bekymra sig?

Baksidan av BägarPrinsen, handlar om flyktiga känslor och om att ta alltför lätt på livet och andra människor. Kanske är han en relationsmissbrukare, som snabbt flammar upp, men som lika snabbt glömmer dig för någon annan. Kanske glömmer han bort att livet har en annan sida, en vardag, som visserligen kan vara fylld av glädje, men som kanske ändå kräver ett visst mått av anpassning för att fungera.

Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar