14 mars 2013

Kraftmätning (2 stavar)

Att utsätta oss och våra idéer för prövningar, att mäta kraften gynnar både oss och idéerna. Av prövningar och utmaningar växer vi, det samma gäller våra idéer. Det är sed inom vetenskapsvärden att varje arbete och varje teori ska prövas av utomstående, först sedan det genomgått en sådan prövning anses det vara godtagbart. Det samma gör varje författare, när ett verk är färdigt så lämnar man det till någon som kan kritisera det och ge en annan synvinkel. Vi blir hemmablinda, våra egna idéer och verk kan vi inte kritisera, eftersom vi inte kan se dem ur ett annat perspektiv.

Två stavar säger oss att det är dags att släppa vår skapelse ut i världen, låta den pröva sina vingar och se om de bär, välj någon som är vänligt sinnad men kritisk som kan hjälpa dig att granska din skapelse ur andra perspektiv, först sedan den slipats mot andra är den redo att flyga fritt.

Baksidan av Två stavar varnar oss för att släppa iväg våra skapelser och att lufta våra drömmar för tidigt. Vi måste först själva vara trygga med våra idéer och skapelser innan vi låter dem pröva vingarna annars riskerar de att störta för gott. Ju djärvare våra drömmar är desto hårdare kritik får de utstå.

Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar