26 mars 2013

Ursinne (10 stavar)

Ursinne är för mig ett svårt ord, det finns så mycket negativ laddning i det, men det behöver inte nödvändigtvis vara negativ. I grunden är ordet synonymt med "från sina sinnen" dvs fri från intellektets kontroll, vilket innebär att vi är i våra känslor (faktiskt vilken Känsla som helst) ohämmat. Känslorna har vi fått för att Känna inte för att hålla tillbaka.

Nu är ju Ursinne starkt förknippat med Ilska, och oftast obalanserad sådan, men också Ilskan är en viktig Känsla som måste få finnas. Ilskan har vi fått för att kunna hävda vår integritet och det är viktigt att vi har tillgång till den fullt ut. Ilskan ska, som jag ser det faktiskt kunna döda om den behöver det för att skydda oss. En balanserad Ilska är aldrig större än den behöver vara för att kunna möta ett "hot", men heller inte mindre. Är Ilskan balanserad så behöver den sällan vara våldsam utan bara bestämd.  Just ett utbrott av Ursinne, kan vara det som gör att folk förstår att vi har tillgång till vår Ilska, tack vara det så kommer våra gränser att respekteras.

10 stavar manar oss att sätta gränser med precis den kraft bakom som situationen kräver, vi uppmanas att låta vår Ilska finnas!

Ursinnets baksida antyder att vår Ilska är obalanserad, endera är den för stark eller för svag. När vi blir Ursinniga handlar det oftast mer om oss själva än om den andre, kan vi se det och ta ansvar för det genom att be om ursäkt för vårt agerande så vinner vi Respekt.Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar