19 jan. 2013

Ess av Svärd (Dali Universal Tarot)

Jag har svårt att tyda bilden på detta kort. Men Ess står för ny början, och svärden står för intellektet och luftelementet. På bilden ser jag en Tornseglare, den är en i sanning obegränsad flygkonstnär som behärskar luftelementet till fullo, den står för den obegränsade tanken. Där finns en hand som griper tag i svärdet, den säger oss att hålla fast vid tanken. Svärdet är krönt av en krona, kronan symboliserar makt, och talar till oss om tankens makt. Där finns också en kvinna som jublande sträcker händerna mot skyn, men hon kastar en lång obehaglig skugga....

Kortets står för en ny insikt som om vi håller fast vid den kommer att ta makten över och förändra vår upplevelse av världen, men det är inte tanken som styr, vi behärskar tanken. Visar det sig att den fruktbara tanken kastar en alltför lång skugga så är det vårt ansvar att ta tag i den och förändra den så att den kan blomma och bära frukt, utan att den kväver något annat.

Baksidan av kortet varnar oss för att blint hålla kvar vår kraftfulla tanke och låta den slå vilt runt oss utan att vi har kollat vilka konsekvenser det får. Tanken har makt, men med makten följer också ansvar, det får vi inte glömma bort.Baksidan kan också tyda på att vi ger upp våra fruktbara tankar innan de har fått utvecklats till sin fulla potential.
Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar