7 jan. 2013

Överflöd (8 mynt)

Överflöd är själva essensen av Livet, Livet flödar över, Livet är energi som flödar.

Överflöd handlar också om oändlighet, den liggande 8an, möbius band, ett oändligt flöde

Att vara i "Flow" är det samma som att Leva, att låta livet flöda igenom oss utan motstånd. Allt vi behöver (inte nödvändigtvis allt vi vill ha) kommer till oss om vi är öppna för flödet. Att vara öppna innebär inte bara att ta emot det som kommer till oss, vi måste även släppa ut det som flödar genom oss, vara genomsläppliga, annars bromsar vi flödet och motstånd uppstår.

8 mynt talar därför om genomsläpplighet och acceptans, att låta Allt flöda igenom oss utan motstånd.

Baksidan av 8 mynt är ofta just detta att "vilja ha" när vi vill ha något dämmer vi upp och försöker styra flödet, vi tror att vi vet vad vi behöver och brister i Tillit till Livet.

Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar