25 jan. 2013

Skuld (5 mynt)

Som jag ser det bygger Skuld på två missuppfattningar; att vi kan äga något och att det finns rätt och fel.

Det enda vi egentligen kan äga är vårt Själv, allt annat är energi som flödar genom oss, den energin kallas Livet. Livet tillhandahåller all den energi som vi behöver, försöker vi "tillskansa" oss mer energi i någon form så får det konsekvenser i form av obalanser, som Livet strävar att återställa, men vi blir inte skyldiga något, vi får bara uppleva konsekvenserna. Därför talar 5 mynt om att vi ska fråga oss "Behöver jag detta?" inför varje energiuttag.

Den andra formen av Skuld bygger på ett dömande av våra handlingar, att det finns ett rätt och ett fel agerande, när vi dömer vårt agerande som fel så upplever vi Skuld. Men vi kan inte göra fel, vi kan endast göra vårt bästa utifrån var vi befinner oss i varje givet nu. Ska vi straffas för det? Självklart gör vi alla "misstag", "Trial and error" är en del av vår utvecklingsprocess, en del av Livet, Som regel ger misstagen upphov till konsekvenser, konsekvenserna visar oss att vi gjort något som gagnar oss och Livet mindre väl. Vi får uppleva konsekvenserna, ska vi utöver detta också straffa oss för de val vi gjort?

Baksidan av Skulden är ett bristande ansvarstagande. Om vi underlåter att ta konsekvenserna av vårt agerande eller vårt överuttag av resurser, då riskerar vi att göra om allt större "misstag" med allt större konsekvenser som följd både för oss själva och Livet. Därför uppmanar 5 mynt oss att se på oss själva och vårt agerande, och ta Ansvar för konsekvenserna.


Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar