7 apr. 2013

Omsorg (3 mynt)

Omsorg är ett grundläggande nedärvt beteende bland oss människor och bland många av de andra djuren. Vi är sociala varelser som mår bra av att bry oss om varandra och samspela. Hjärnforskningen visar att vårt belöningssystem med dopamin mm går igång på socialt samspel. Och att vi inte mår bra när vi inte är sociala vet de flesta av oss. Likaså behövs det egentligen inte någon hjärnforskning för att vi ska veta att vi mår bra av att måna om varandra, få är de handlingar som är mer tillfredsställande och meningsfulla som att göra saker för varandra. Detta att sörja för varandra är vad detta kortet handlar om, vad kan du göra för dina medmänniskor idag? Bry dig om de du möter och må bra!

Baksidan av Omsorgen är risken att glömma bort sig själv, vi kan bli omsorgsmissbrukare som lever för andra och sätter våra egna behov i andra hand, då mår vi inte bra, sann Omsorg tar energi ur flödet och tillför lika mycket som vi ger ut, men om vi glömmer bort oss själva så tömmer vi oss på energi. "Älska dig själv såsom din nästa!" står det skrivet, jag frågar mig om det inte är felciterat, nog borde det vara "Älska dig själv, och din nästa lika mycket som dig själv!"


Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar