30 juli 2013

Tankar (av Susanne Löfgren)


Text och bild lånad av Susanne Löfgren

Tankar som kletar


Tankar som stretar

Tankar som finner

Tankar som letar

Förlorar och vinner

Aldrig försvinner

Drar mig hit

Drar mig dit

Rädslor som kväver

Viljor som kräver

Tankar som sänker

Tankar som lyfter

Tankar som rör

Tankar som stör

Ingen rast

Ingen ro

Vad är veta?

Vad är tro?

Hårda tankar

Mjuka tankar

Tankar som glädjer

Tankar som klankar

Tankar står stilla

Tankar vankar

Av och an

Hit och dit

Stopp ett slag

vidare en bit

Runt omkring

Inuti

Jag är jag

Ni är ni

Orosamt

Stilla lugn

Tankar 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar