10 jan. 2011

Jag är enhet (av Camilla Åhlfors)

Läs Camilla Åhlfors Underbara dikt!

Jag är din syster, jag är din mor.
Jag är din fader liksom din bror.
Jag är din dotter, jag är din son.
Jag är den tanke du föddes från.

Jag är din himmel, jag är din jord
och dina handlingar samt ditt ord.
Jag är ditt mörker, jag är ditt ljus
och alla toner liksom allt brus.

Jag är din glädje, jag är din sorg
din största frihet och trygga borg.
Jag är din känsla och inre röst,
den som älskar och ger dig tröst.

Jag är din spegel och bästa vän,
din högsta sanning och kärleken.
Jag är din älskare och din brud
och i mitt inre, en del av Gud.

[Camilla Åhlfors]

1 kommentar: