3 maj 2011

Vetenskap (6 Svärd)

Min vana trogen vänder jag på ordet. Vetenskap är att SKAPA VETANDE. Vetenskapen vill gärna tro att den besitter den absoluta sanningen om alltings beskaffande, men vad den i själva verket gör är att den skapar ett vetande sett ur et visst perspektiv. 

Alla vetenskapliga sanningar har, eller kommer att, förr eller senare omprövas. I grundskolan fick vi lära oss att atomen var uppbyggd av en kärna om given av elektroner enligt ett visst mönster, en "sanning" som fungerar ur de flesta perspektiv. Men så kom kvantfysiken och visade att trots att den modellen tycktes vara sann så var det i stället så att elektronerna var ett fällt av oändliga möjligheter utan någon särskild plats eller form. Man hade skapat ett nytt vetande. I framtiden kommer nytt vetande att skapas som visar att inte heller detta är sant, eller snarare att det utöver dessa "sanna" sanningar finns ytterligare sanningar ur ytterligare perspektiv.

Jag tror att den enkla sanningen är denna:
Den sanning vi skapar är sann - Det vi tror är sant är sant!

Så vår uppgift blir att skapa oss den sanning som gagnar det vi vill uppnå.
 

De flesta av oss är överens om att vi vill ha en värld i fred. Många har genom historien trott på "sanningen" att en stark krigsmakt är det som skapar fred. Verkar det fungera? Nej trots att vi i årtusenden har rustat så har vi ännu inte uppnått en värld i fred, trots att nästan alla önskar sig det. Kanske skulle vi i stället skapa en sanning som säger att jämt fördelade resurser skapar en värld i fred, och pröva om den gagnar vår önskan bättre!

Många är de "sanningar" som inte tycks gagna oss. Vetenskapen ger oss friheten att förkasta dessa och Skapa ett nytt Vetande som gagnar oss. Och när vi finner det låta Vetandet bli Vetskap.

Baksidan av Vetenskapen är att fastna i den beskrivning av världen som kommer utifrån, att blint tro på andras sanningar utan att pröva dem i oss själva och mot det vi önskar oss uppnå.


Klicka på bilden för att dra
dina egna tarotkort!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar